دریافت همین آهنگ
هم اندیشی ادبیات فارسی دبیرستان دکتر حسابی( رضا رشیدی)
تبادل نظر در مورد درس ادبیات پارسی دبیرستان 
قالب وبلاگ

نمونه تاریخ ادبیات ۲ سوم انسانی

بسمه تعالی

سئوالات امتحانی   درس تاریخ ادبیات ایران و جهان 2        سوم انسانی 

نام و نام خانوادگی                             کلاس           مدت :                        تاریخ امتحان

____________________________________________________________

1)       عمده ترین موضوع ها و مضا مین قصیده در عصر حا فظ را بنو یسید ؟ 5/0

2)      علت تندی و گز ندگی زبلن طنز .............. را می توان شدت فساد  تبا هی ها ی روزگار دانست .   25/0

3) مثنوی های هفت اورنگ جامی را نام ببرید ؟   2 مورد

4)      جا مع التواریخ از نظر نوع نثر چه ویژگیهایی دارد ؟ 2 مورد

5)     پدر مر ثیه سرایی در ادب فارسی کیست ؟ 25/

6)      دشواری شعر صا ئب به چه سبب است ؟ 5/0

7)     منشا ت به شیوه ی کدام کتاب معروف نوشته شده است . 25/0

الف )وصا فا لحضره              ب ) گلستان     ج ) دره نادری     د ) هیچکدام

8)     با تا سیس انجمن ادبی اصفهان کاروان سا لاری آ ن را عهده دار شد ؟ 25/0

الف ) میر سید محمد مشتاق            ب ) هاتف          ج ) صا ئب            د ) هیچکدام

9)      موضوع آ تشکده چیست ؟  25/0

10)    عبرت نامه به تقلید از کدام اثر نو شته شده است ؟ 5/0

11)    آ ثار یغمای جند قی به چه سبب دارای اهمیت و ارزش است ؟ 5/0

12)   شعر عصر بیداری از نظر ساخت فنی یعنی زبان موسیقی چه خصو صیاتی دارد ؟ 1

13)   مهم ترین موزه های جغرا فیا یی شعر و ادب عصر بیداری را نام ببرید ؟ 5/0

14)   در مورد قطعات ، مثنو یات و حسبیات بهار تو ضیح دهید ؟ 5

15)   چرا در عصر نیازهای عامه ی مردم بیش تر در شعر جلو ه گر شد ؟ 1 نمره

16)   محتوا و ما یه ی اصلی غزل های فرخی یزدی را بنو یسید ؟ 1

17)   انجمن ادبی دانشکده در چه زمانی و در کجا شکل گر فت و اساس فعالیت آ ن چه بود ؟ 5/1

18)   عقیده ی نیما را درباره ی وزن و قا فیه در شعر بنو یسید ؟ 1

19)   در سال 1301 شمسی در چند زمینه ی ادبیات معاصر ( شعر ، داستان کو تاه ، رمان و نما یش نامه ) آ ثار مهمی به وجود آ مد آ ن را ذکر کنید .   1 نمره

20)   چرا شهر یار را شا عر شکوه رو ستا یا شا عر حیدر با با خوانده اند ؟  1 نمره

21 )   مراحل شعر و شا عری حمیدی شیرازی را بنو یسید ؟ 1 نمره

22 ) امیری فیروز کوهی از معتقدان و دوستداران شعر کدام شا عر بود ؟ 5/0

23) واژ ه ی کلیدی ادبیات قرن بیستم چیست ؟ 25/0

24) از نظر ............... بهترین نظام بی نظامی بود ؟ 25/0

25) اصول پست مدرنیسم را بیان کنید ؟  2 مورد    5/0

26) چرا ادب دوره ی عبا سی را ادب مو لد یا محدث می نا مند ؟ 1 نمره

27 ) در شعر عرب ................. را می توان با نیما یو شیج مقا یسه کرد ؟ 5/0

28 ) دو ضعف عمده ی منظو طی را تو ضیح دهید ؟ 1  نمره

29) شعر فلسطین از 1917 تا 1948 چه ویژ گی ها یی داشت ؟ دو مورد  1 نمره

30 ) دو اثر از آ ثار جر جی زیدان را نام ببرید ؟  5/0

                                                                                               موفق با شید

[ پنج‌شنبه 1 دی‌ماه سال 1390 ] [ 14:53 ] [ رضا رشیدی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 42370
فروش بک لینک طراحی سایت

فال حافظ