X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دریافت همین آهنگ
هم اندیشی ادبیات فارسی دبیرستان دکتر حسابی( رضا رشیدی)
تبادل نظر در مورد درس ادبیات پارسی دبیرستان 
قالب وبلاگ
نمونه سوال ادبیات سال چهارم طراخ آقای عبدل میر زازاده

نمونه سوالات ادبیات فارسی پش دانشگاهی
مدت پاسخگویی:70دقیقه ساعت شروع:8صبح رشته :ادبیات وعلوم انسانی سوالات پایانی اول درس:ادبیات فارسی پیش دانشگاهی
تاریخ امتحان14/10/90 تعداد سوالات: 36 استان ایلام - شهرستان آبدانان  بخش سرابباغ مرکزپیش دانشگاهی شهید جندی پور
الف) قافیه(5/2نمره)
با توجه به بیت زیر به سوالات داده شده پاسخ دهید.
«
اگرآن ترک شیرازی بدست آرددل مارا    به خال هندویش بخشم سمرقندوبخارارا»
الف)واژه های قافیه را بنویسید.(5/.)
ب)حرف یا حروف اصلی  قافیه را بنویسید (25/.
ج)قافیه مطابق با کدام قاعده است؟(25/.) 1
قافیه کردن کدام جفت از واژه ها نادرست است؟(5/.)
الف)مهربان،پاسبان         ب)تمثالگر،خوبتر            ج)آبدار،پایدار          د)مُمکنات،مُشکلات 2
تکرار واژه های قافیه در شعر در چه مواردی اشکال ندارد؟(5/.) 3
چه زمانی می توان کلمات«رفت»و«گُفت»را با هم هم قافیه قرارداد؟(5/.) 4
ب) عروض:(5/7نمره)
علم عروض را تعریف کنید.(5/.) 5
واژه های داده شده را به خط عروضی نوشته ومعادل وزن آنها را بنویسید.(1)
جانان                                                         خویشتن 6
واژه ی«خوش آواز»را یک بار با حذف همزه ویک بار بدون حذف همزه تقطیع وعلامت گذاری کنید.(1) 7
ارکان معادل  هجاهای زیر را بنویسید.(1)
-- (             )UU- (              )            UU - - (              )    -U- (             )         U-- 8
یک اختیار زبانی ویک اختیاروزنی در بیت زیر مشخص کنید.( 1)
بس بگردید وبگرددروزگار         دل به دنیا درنبندد هوشیار(زبانی:                                          وزنی: 9
از اختیاروزنی شاعر دومورد را فقط نام ببرید.(1) 10
یک مصراع از بیت داده شده را تقطیع کنیدو وزن عروضی آن را بنویسید.(1)
   
نبینی باغبان چون گل بکارد                               چه مایه غم خورد تا گل برآرد 11
کدام گروه جزارکان غیرپایانی است؟(5/.)
الف)فعولن،فاعلاتُ               ب)مفتعلن،فاعلن                      ج)فعلاتُ،مستفعلُ                     د)فعَل،فَع 12
شاعردر..................مصراع می تواندبه جای دو هجای کوتاه یک هجای بلندبیاورد.(5/.) 13
پ) معنی ومفهوم شعر ونثر: (3نمره)    14-درهمه ی آتشکده ها آتش بمرد.(25/.)
15-
مملکت به دست او می رود.(25/.)
16-
بهره ی خویش از جوانی به حسب طاقت بردار.(5/.)
17)
میوه ی دل من از قصداوایمن گردد.(5/.)
18)
ازندمای پادشاه هیچ کس محتشم تر ومقبول القول تر از او نبود.(75/.)
19)
چودودین آتشی کابش به روی اندر زنی ناگه                چوچشم بیدلی کز دیدن دلبرشودبینا(75/.)
ت) معنی لغت:(1نمره)  20-هوای روشن از رنگش مُغبرگشت وشدتیره
21-
گروهی اشتران بُختی بودندی بسیار 22-چون مهرگان درآمدوعصیر دررسید23-مرابدان اذلال واستهانت چرادورفرمودی کردن؟مُغبر(          )بُختی(          )عصیر(        ) استهانت(           )
ث) دانش های ادبی(5/1نمره)
24-
دومورد از ویژگی های زبانی سبک خراسانی را بنویسید.(5/.)
25-
در مصراع اول بیت زیر کدام آرایه ادبی دیده می شود؟(5/.)
مست است زمین زیرا خورده است به جای می              درکاس سرهرمز خون دل نوشروان
26-
مقامه در لغت واصطلاح به چه معناست؟(5/.)
ج)خودآزمایی(5/1نمره)از4سوال داده شده به 3سوال پاسخ دهید.(هرموردنیم نمره)
27-«
نقش از روی کاربازخواند»یعنی چه؟
28-
مفهوم«خردمندقصددشمن بروجهی کندکه درآن خطرنباشد»چیست؟
29-
معنی عرفانی واژه های«ساقی ومی»را بنویسید.
30-
دربیت«برآمدقیرگون ابری زروی نیلگون دریا            چورای عاشقان گردان چوطبع بیدلان شیدا»شاعرابررا به چه چیزهایی تشبیه کرده است؟
چ)درک مطلب(2نمره) ( هرموردنیم نمره)
-
یک ره زلب دجله منزل به مدایــــــن کن               وزدیده دوم دجله برخاک مداین ران
-
گویی که نگون کرده است ایوان فلک وش را            حکم فلکِ گردان یا حکم فلک گردان
-
شب پراگنده خســــــــــبدآن کــــه پدید            نبــــــــود  وجه بامــــــــدادانش
31-
در بیت اول منظور از دجله اول چیست؟
32-
در بیت اول منظور از دجله دوم چیست؟
33-
دربیت دوم منظور از فلک گردان در پایان مصراع کیست؟
34-
دربیت سوم منظور از «وجه»چیست؟
ح)حفظ شعر:(1نمره)   35-ای نسیم سحرآرامگه....کجاست   منزل آن مه عاشق کش............کجاست
                                  36-
هرکه آمدبه جهان نقش....دارد         در

[ یکشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1390 ] [ 20:22 ] [ رضا رشیدی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 42408
فروش بک لینک طراحی سایت

فال حافظ