دریافت همین آهنگ
هم اندیشی ادبیات فارسی دبیرستان دکتر حسابی( رضا رشیدی)
تبادل نظر در مورد درس ادبیات پارسی دبیرستان 
قالب وبلاگ
نمونه سوال زبان  فارسی سوم انسانی  طراح آقای عبدل میرزازاده

نمونه سوال نوبت اول زبان فارسی سوم انسانی متن نامه مدت پاسخگویی:70دقیقه نوبت  :صبح سال سوم رشته:علوم تجربی بسمه تعالی سوالات پایانی اول  درس: زبان  فارسی (3)
تاریخ امتحان:14/10/90 تعداد سوالات:23 استان ایلام - شهرستان آبدانان بخش سرابباغدبیرستان شبانه روزی شهید بهشتی
-
زبان شناسی  (4نمره)
1-
درهریک از  جملات زیرکدام یک از قواعد زبانی رعایت نشده است؟(75/.)
الف)من در درس خواندن کوشاهستیم .
ب)شما کلاس چندم هستی ؟راه مدرسه دور است.               ج)شهیدبهشتی دبیرستان شبانه روزی .     
2-
الگوی هجایی واژه های «رعد » و «بنفشه » را بنویسید.(1نمره)
3-
هرکدام از واژه های داده شده شامل کدام وضعیت چهارگانه زبان می باشند؟ (75/.)
الف)خنده:                                ب)سوفار:                                        ج)سپر:                                            
4-
جملات بی فعل مقابل چندجزئی هستند؟(5/.)الف)زندگی یعنی عقیده      ب)صبح به خیر
5-
صورت کامل سرواژه های داده شده را بنویسید.(1)  
 
هما:                         نزاجا :                    اتکا:                   ساف
-
نگارش (5نمره)
6-
اگربخواهیم چیزی یا جایی یاکسی یا واقعه ای را که امروز وجودنداردیا آثارآن از میان رفته است تشریح کنیم، چکارمی کنیم؟(1نمره)
7-
انواع مقاله را از نظر شیوة نوشتن  نام ببرید.(دو مورد)(5/. نمره)
8-
چرادرجملات مقابل نمی توان نهاد جدا را حذف نمود؟(1نمره)الف)من این موضوع را گفته بودم.ب)منِ بیچاره خسته شدم.
9-
بیت مقابل را به نثر فارسی امروزی بازگردانی کنید. (1نمره) شبی دودخلق آتشی برفروخت   شنیدم که بغداد نیمی بسوخت.
10-...................
و....................به یک زندگی نامه اعتبار می بخشد.(5/. نمره)
11--
جملات داده شده را ویرایش کنید. الف)مس سروپا از اعمال وضو است.(25/.)
ب)ما پارسال گذشته در روزقدس برعلیه آمریکا واسرائیل غاصب شعاردادیم.(5/. نمره)
ج)احسن برتو که دانش آموز درس خوانی هستی.(25/.)
-
دستور زبان(8نمره)
12-
برای فعل های «الف»و«ب» بن ماضی و« ج»و«د» بن مضارع بنویسید.(1 نمره)
الف)پریدند(         )  ب)خواهیم نوشت (            )  ج)جنبیدم(                 )   د)کشید(                      )
13-
از موارد عدم مطابقت بین فعل ونهاد دو مورد را همراه با مثال نام ببرید.(1نمره)
14-
درعبارت های زیر بخش حذف شده ونوع حذف را مشخص کنید.(1نمره)
الف)صبحگاهی بود وهوا بارانی                  ب)رفته بودم او را ببینم امّا نتوانستم
15-
جمله مقابل را با گذرا کردن فعل آن به یک جملة سه جزئی تبدیل کنید.(75/.)گنجشک پرید.
16-
فعل «می شنیدید » را با حفظ شخص به صورت ماضی نقلی ،مضارع مستمر ،ماضی بعید،مضارع اخباری بنویسید.(1)
نقلی:                               مستمر:                                  بعید:                           اخباری:
17-
جمله ی مقابل را مجهول کنید.(75/.)«دوستم کیک ها را خورده بود »
18-
با رسم نمودار اجزای جملة  « حافظ خودش را رند می داند » را مشخص کنید.( 5/1)
19--
در جملات زیر نوع فعل ها از نظر ساختمان (ساده ،مرکب ،پیشوندی ) را مشخص کنید.(1نمره)
الف)-او با سخنان دلنشین خود ما را امیدوار می کرد.  ب)هنگام غروب خورشید دلم گرفت.
ج)-ماتاپایان دی ماه امتحان  خواهیم داشت.               د)-سال گذشته یکی از شاعران نامدار درگذشت.
-
املاء وبیاموزیم(3نمره)
20-
شکل درست همزه را در کلمات زیر را بنویسید.(75/.)
س/ ء/ال (................)           اشم/ ء/ زاز  (...............)           م/ ء/ خذ  (....................)   
21-
در گروه کلمات زیرسه غلط وجود دارد ،صحیح  آن ها را بنویسید.(75/.)
فرط استیسال-  همیت ودلاوری-   دوروبرحذر-عاکفان کعبه مهمل وبیهوده-  حادثه ی سعب
22-
صامت میانجی را در واژ های زیر مشخص کنید.(75/.)هفتگی:             سبزیجات:           جنگجویان:
23-
پیوند « ان » در هر کدام از واژه های زیر بیانگر چه مفهومی است؟(75/.)
بهاران:                                                       بانوان:                                                            کوهان:
«
خدایا به ما زبانی عطاکن که خود ودیگران از آن در آسایش باشیم» میرزازاده دی ماه 90

[ یکشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1390 ] [ 20:25 ] [ رضا رشیدی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 42370
فروش بک لینک طراحی سایت

فال حافظ