دریافت همین آهنگ
هم اندیشی ادبیات فارسی دبیرستان دکتر حسابی( رضا رشیدی)
تبادل نظر در مورد درس ادبیات پارسی دبیرستان 
قالب وبلاگ
نمونه ادبیات  سال اول دبیرستان

 

0

25/0

25/0

25/0

25/0

5/0

5/0

5/0

75/0

75/0

1

1

الف) بیان معنی شعر و نثر (6 نمره)

      بیت‌ها و عبارت‌های زیر را به فارسی روان بنویسید.

1- خانه‌ها از سینه‌ی خاک درآمده بودند.

2- سه ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم.

3- معلم رنگ را نگارین می‌ریخت.

4- سمک و آتشک نگاه می‌داشتند.

5- هر آن سر گرانی که من کردم اول                جهان کـرد از آن بیشتـر سـرگرانی

6- خـدا آن ملّتی را ســــروَری داد                  که تقدیرش به دست خویش بنوشت

7- سخن نه بر جایگاه، اگر چه خوب باشد، زشت نماید.

8- مرد پارسی دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند.

9- مرا مَشاطه‌ی صبح و زینت‌بخش ریاحین و ازهار می‌نامند.

10- چون رایت عشق آن جهان گیر            شــد چون مه لیلی آسمان گیر

11- خرامان بشد سوی آب روان                چنان چون شده باز جوید روان

2

ب) معنی لغت (2 نمره)

    معنی واژه‌های مشخّص شده را بنویسید.

1- بنشاند چو ماه در یکی مهد        2- خدایی اوراست در خورنده   3- غدر نکند و خیانت نیندیشد

4- مساجد نزدیک بود به دارالاماره      5- معلّم مشوّش بود.            6- به زبان تازی گفتم.

7- پرندگان از مواهب طبیعت برخوردار می‌شوند.                           8- زیب از بنفشه دارد و از ناز بوی، بوی

 

پ) دانش‌های ادبی (3 نمره)

1- در جمله ی«نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر» چه آرایه‌ای به کار رفته است؟25/0

2- در ادبیات غرب به نمایشی که تصویر ناکامی اشخاص برجسته است ..................... می‌گویند.25/0

3- دو موضوع قالب چهار پاره را نام ببرید.5/0

4- غزل اجتماعی در چه دوره‌ای در ایران رواج یافت؟ یک شاعر از این دوره نام ببرید.5/0

5- دو ویژگی مهم شعر سهراب سپهری را بنویسید.5/0

6- پدیدآورندگان این آثار را بنویسید.5/0   الف: بحر در کوزه                        ب: نوای کوهسار

7- در بیت زیر « مشبه و مشبّهٌ به» را مشخص کنید.5/0

            زسُمٌ اسب می‌چرخید بر خاک              به سان گوی خون آلود، سرها  

 

 

 

 

5/0

5/0

ت) درک مطلب (4 نمره)

- با توجه به شعر و متن زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید:

الف: من تفنگم در مشت / کوله بارم بر پشت / بند پوتینم را محکم می‌بندم / پسرم می‌پرسد: /

تو چرا می‌جنگی؟ / با تمام دل خود می‌گویم: / تا چراغ از تو نگیرد دشمن.

1- «بند پوتین را محکم بستن» کنایه از چیست؟

2- منظور شاعر از چراغ چیست؟

 

 

 

 

 

 

5/0

5/0

5/

5/0

5/0

 

 

ب: بار اول که پیرمرد را دیدم در کنگره‌ی نویسندگانی بود که خانه‌ی فرهنگ شوروی در تهران عَلّم کرده بود؛ دیگر شعـرا کاری به کار او نداشتند. من هم که شاعر نبودم و توی جماعت بُر خورده بودم. به همین طریق بود که دست آخر با حقارت زندگی‌ هامان اُخت شد. هم چون مروارید در دل صدف کج و کوله‌ای سال‌ها بسته ماند.

 

3- منظور نویسنده از «پیرمرد» کیست؟

4- «عَلّم کرده بود» یعنی چه؟

5- «توی جماعت بُر خورده بودم» به چه معناست؟

6- نویسنده‌ی این متن کیست؟

7- منظور نویسنده از جمله‌ی «هم چون مروارید در دل صدف کج و کوله‌ای سال‌ها بسته ماند.» چیست؟

8- در مصراع «چو رخت خویش بر بستم از این خاک» ، «رخت بربستن» کنایه از چیست؟

 

 

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

 

5/0

5/0

5/0

 

ث)خودآزمایی (4 نمره)

1- مصراع «زمانه بیامد نبودش توان» یعنی چه؟

2- منظور از «گل‌هایی که در نسیم آزادی می‌شکفند» چیست؟

3- مفهوم مصراع «بنای زندگی بر آب می‌دید» را بنویسید.

4- چرا علیرضا قزوه نام سفرنامه‌ی خود را «پرستو در قاف» گذاشته است؟

5- در بیت زیر منظور از «مرغ اسیر» چیست؟

     ناله‌ی مرغ اسیر این همه بهر وطن است        مسلک مرغ گرفتار قفس، هم چو من است

6- در بیت زیر از نظر شاعر «دیده‌ور» چه کسی است؟

    ولی با من بگو آن دیده ور کیست                    که خاری دید و احوال چمن گفت

7- منظور از «لباس می‌پوشد تا خود را بپوشد» چیست؟

8- مصراع «رانده‌ست جنون عشق از شهر به افسونم» یادآور کدام داستان است؟

 

ج) حفظ شعر (1 نمره)

     جاهای خالی را کامل کنید.

1- فرٌاش خزان ورق بیفشاند                         .........................................    

2- در آن نوبت که بندد دست ............... به پای سرو کوهی دام / گَرَم یادآوری یا نه، من از ..................... نمی‌کاهم.

 

20

 

[ سه‌شنبه 11 بهمن‌ماه سال 1390 ] [ 20:36 ] [ رضا رشیدی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 42370
فروش بک لینک طراحی سایت

فال حافظ